Vă stăm la dispoziție Non-Stop la numerele de telefon: 0232 477 934 | 0726 193 991 | 0748 284 686 | 0722 211 330

Servicii Funerare Ana Irina, Iasi

SERVICII FUNERARE COMPLETE


Alături de dumneavoastră din 1991

Listă completă a actelor necesare pentru înmormântare

Certificat de deces

Acesta este eliberat de medicul de familie (sau de către medicul nostru dacă medicul de familie nu este disponibil) la care a fost arondată persoana decedată. Societatea noastră poate obține certificatul de deces în numele dumneavoastră numai pe baza unei documentații medicale adecvate.

Pentru eliberarea certificatului de deces aveți nevoie de:

 • carte/buletin de identitate a persoanei decedate
 • certificat de constatare a decesului eliberat de medicul constatator
 • certificatul de naștere al persoanei decedate (original)
 • certificat de căsătorie (original și copie)
 • carte/buletin de identitate a persoanei care declară decesul

Certificat de îmbălsămare și certificat de transport

Certificatul de îmbălsămare și certificatul de transport sunt eliberate de către societatea noastră. Conform legislației române în vigoare, îmbălsămarea este obligatorie în vederea menținerii persoanei adormite la domiciliu sau într-o capelă mortuară. Societatea noastră vă oferă acest serviciu (inclusiv eliberarea certificatelor) cu maximă promptitudine și seriozitate.

La cerere, societatea noastră va efectua transportul decedatului la casa mortuară și/sau la locul de înhumare, va elibera documentele însoțitoare necesare și va întocmi documentația necesară transportului interjudețean sau internațional (după caz).

Nerespectarea condițiilor și prevederilor legale cu privire la îmbălsămarea și transportul persoanelor decedate constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 10.000 la 100.000 lei!

Folosiți cu încredere serviciile noastre în condiții de perfectă legalitate și vă vom scuti de orice neplăceri suplimentare.


Certificat de înhumare

Este un certificat eliberat de primăria pe teritoriul căruia s-a produs decesul.

Acesta se obține pe baza documentelor de mai sus și este necesar a fi prezentat administrației cimitirului unde se efectuează inhumarea.


Ajutorul de deces

Dosarul de solicitare a ajutorului de deces se constituie și se adresează numai în cazul pensionarilor care au avut funcții în cadrul primăriei, prin depunerea la Casa de Pensii.

Acest dosar trebuie să includă:

 • certificatul de deces (copie)
 • cupon de pensie (original)
 • factura și chitanțele eliberate pentru serviciile funerare prestate
 • carte/buletin de identitate a persoanei care ridică ajutorul (original și copie)

Întocmirea dosarului pentru ajutor de deces se realizează de către societatea noastră, la cerere.


Incinerare

Societatea noastră vă poate obține actele necesare incinerării:

 • certificatul de deces
 • certificat de îmbălsămare
 • certificat depunere la capelă
 • adeverința de incinerare
 • avizul sanitar de transport
 • autorizația de ridicare și transport al urnei cu rămășițe umane (pe plan local, național sau internațional).

Pentru informații suplimentare și ajutor folosiți datele de contact pentru a intra în legătură cu unul din consilierii noștri.